Kan femton studenter lösa ett problem?

Det började i februari 2014 då Miljöbron ställde ut på Mässing, en arbetsmarknadsdag för ingenjörerna på Campus Helsingborg, Lunds universitet. Peab hade sin monter mitt emot oss och kom fram och började prata. Det visade sig att de hade en kollega som sökte examensarbetare till ett projekt. Kollegan var inte på plats utan skulle komma till Branschdagen, arbetsmarknadsdag för Väg- och Vattenbyggnad samt Lantmäteri, några veckor senare. Veckorna gick och Branschdagen infann sig, men det visade sig att kollegan som stod i Peabs monter på denna arbetsmarknadsdag inte alls sökte en examensarbetare utan det var hennes kollega på Peab Grundläggning (tillverkningsavdelningen) som var den person som verkligen ville ha hjälp.

Några veckor senare träffade vi Peab Grundläggning för att diskutera vad de behövde hjälp med. Det visade sig att de hade utvecklat en ny typ av betongpåle och ville veta hur stor skillnaden var i miljöbelastning om man jämförde den nya betongpålen med den standardpåle som den var tänkt att ersätta. Efter lite diskussioner fram och tillbaka föreslog vi att man skulle räkna på hur stor skillnaden var mätt i koldioxidekvivalenter – ett väldigt svårt ord att uttala för den som inte har hört ordet innan.

Projektbeskrivningen kom på plats och två studenter från Byggingenjörsprogrammet tog sig an projektet. Under våren 2014 jobbade de intensivt med att kartlägga utsläpp från produktion av ingående komponenter samt av transporter. Under hela genomförandet fanns Miljöbrons verksamhetsledare med som stöttning och bollplank för att svara på frågor och funderingar som uppstod längs vägen. Examensarbetet blev väldigt lyckat och la grund till vidare funderingar. Vad gör vi nu med den här informationen? Hur kan vi få den användbar?

Nya diskussioner uppstod mellan Peab och Miljöbron och efter att ha funderat på hur man skulle kunna använda resultatet bestämde vi oss för att underöka möjligheterna att at fram ett beräkningsprogram där de anställda inom Peab lätt skulle kunna mata in värden och genom en enkel knapptryckning få ut skillnaden i miljöbelastning mellan betongpålarna. Miljöbron tog kontakt med lärare på Datateknik, Campus Helsingborg för att se om detta kunde vara ett relevant projektarbete för studenterna. Miljöbron hade sedan tidigare redan ett upparbetet samarbete med denna utbildning och har under de senaste åren försett studenterna med större projekt som de genomfört under sin nästsista termin på utbildningen.

Vi kom överens om att projektet kunde vara lämpligt i början av hösten 2014 presenterade Miljöbron projektet för klassen. Studenterna hade en rad projekt att välja mellan men någon dag senare fick vi det glädjande resultatet att tretton studenter (nästan halva klassen) ville göra projektet via Miljöbron. Studenterna blev uppdelade i två grupper som skulle ta fram varsin lösning på uppgiften. Projekten skulle utföras i konkurrens med varandra och Peab skulle slutligen utse en vinnare. Under hela hösten jobbade de två grupperna med projektet.

I januari 2015 var projekten klara och de två lösningarna presenterades för en rad representanter från Peab. Båda grupperna hade gjort fantastiskt bra ifrån sig och om några dagar (i skrivandets stund befinner vi oss i början av februari 2015) kommer Peab att utse den vinnande lösningen. Som alltid finns det ytterligare bitar att utveckla och möjligheterna för ett par av studenterna att bli projektanställda för att vidareutveckla beräkningsverktyget är stora.

Vill du veta mer om vilken hjälp ditt företag kan få?

Kontakt: Malin Planander, malin@miljobron.se, 0732-75 04 29

 

Miljöbron_orginal_svart