Klimatsamverkan med Lunds Kommun

Lunds kommun har undertecknat Borgmästaravtalet som är ett internationellt avtal för kommuner som vill gå längre i sitt klimatarbete än EU. Över 7600 städer runt om i Europa har redan anslutit sig till ”världens största urbana klimat- och energiinitiativ”. Mer information om Borgmästaravtalet finner du här: Lunds kommun Borgmästaravtalet – Inbjudan till Klimatsamarbete – Lunds Klimatallians

Detaljer om detta får du genom Lunds Klimatallians genom ansvarig för nätverket Karl-Erik Grevendahl, 0706-64 78 58, info@lundsklimat.se, www.lundsklimat.se eller genom att kontakta Jon Andersson, chef miljöstrategiska enheten, 046-359 58 40, jon.andersson@lund.se.