Presentationer 2017 -2018

Presentationer från nätverksmöte den 4 september 2018 på Trivector i Lund

Målstyr mot fossilfria transporter, Nina Hvitlock Trivector 

Rådande trender och vikten av att vara formbar, Christer Ljungberg Trivector

Trivectors interna arbete med hållbara resor, Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector

Staffan Fredlund Wihlborgs

 

Presentation från Klimatsamverkan Lund och Borgmästaravtalet den 20 april 2018

Lund 2018-04-20 Rummukainen

 

Presentation från julmingel och inspiration den 12 dec 2017 på Internationella miljöinstitutet

Lunds Klimatallians 20171212 Lena Neij IIIEE

 

Presentationer från mötet den 15 nov 2017 på Örtoftaverket

Maria Fors Hållbarhetsarbete i Kraftringen 171115

Tommy Persson Länsstyrelsen KE-strategi 20171115