Miljötillståndsdagen 30 januari

Tid: 8.30-16.00

Plats: Malmö Börshus

Välkomna till en konferens om miljötillstånd och tillståndsprövning!

Årets tema: Hållbara transporter – framtidsspaning och utmaningar

Arrangörer: Handelskammaren, Länsstyrelsen i Skåne samt Sydsvenska Miljörättsföreningen

Mer information kommer