Torsdagen den 2a mars höll Handelskammarens Tankesmedja i samarbete med Lunds Klimatallians ett frukostmöte med Svante Axelsson, Regeringens nationella samordnare för initiativet Fossilfritt Sverige samt Per-Uno Alm (PUA), Strateg Hållbar Tillväxt på Sparbanken Syd. Ett tjugotal personer trotsade det snöblandade regnet Malmö bjöd på denna torsdagsmorgon och anslöt till frukostmötet som inleddes av Per-Uno Alm. Per Uno Alm berättade om Sparbanken Syds satsningar i solenergi och belyste solenergins konkurrensfördelaktiga med sjunkande priser världen över. Svante Axelsson tog därefter vid och informerade om initiativet Fossilfritt Sverige där Sverige ska bli ett av världens första fossilfria länder. Syftet är att tillsammans med näringsliv, kommuner och andra aktörer samarbeta för att påskynda omställningen till ett fossilfritt Sverige. Svante Axelsson bjöd på optimism om framtiden och fokuserade på fördelarna som tillkommer med en omställning till en fossilfri nation så som ekonomiska besparingar, renare luft, mindre buller och vinsterna av att vara ett föregångsland. Med klimatavtalet från Paris 2015 i ryggen finns nu drivkraft att ställa om och med Axelsson som en länk mellan regering och aktörer finns många möjligheter för samarbeten för ett klimatsmart näringsliv.

Läs mer om hur du kan engagera dig i initiativet Fossilfritt Sverige: http://fossilfritt-sverige.se/