Jullunch 11 december 2019

Välkommen till Lunds Klimatallians årliga jullunch 2019!
Datum: 11 december
Tid: 12.00 – 15.00
Plats: Internationella Miljöinstitutet, Tegnérsplatsen 4, Lund

Program:
• Vegetarisk lunch

• Internationella Miljöinstitutet Professor Per Mickwitz, föreståndare och chef för IIIEE vid Lunds Universitet

• Omställning till hållbart/fossilfritt transportsystem i Lund – näringslivets möjligheter och ansvar Lena Winslott Hiselius, Docent på Lunds Tekniska Högskola samt ledamot av Lunds Klimatpolitiska Råd

1. Vår forskning

2. Frågeställningar
– Vad ser ni som ert ansvar i omställning till hållbart/fossilfritt transportsystem i Lund?
– Vad finns det för möjligheter och utmaningar?
– Hur arbetar ni med pendling?
– Vad skulle ni vilja göra som eventuellt hindras av kommunen?

3. Diskussion

• Hållbarhetsarbetet i det sydsvenska näringslivet
Sydsvenska Handelskammaren gör årligen en undersökning, Sydsverige Live, som går ut till 150 företagsledare i Sydsverige. Årets undersökning inkluderade frågor om Agenda 2030 och företagens klimat- och miljöarbete. Elisabeth Axelson, Karl-Erik Grevendahl Development AB

• Övrigt

Vänligen anmäl dig via Outlook eller till info@lundsklimat.se senast 6 december

Hjärtligt välkommen!