Aktiviteter

Lunds Klimatallians är ett nätverk med fokus på klimat och hållbar utveckling. Vi träffas regelbundet och våra aktiviteter utgår från våra medlemmarnas behov och önskemål:

  • Nätverksträffar
  • Öppna möten
  • Externa och interna föredragshållare
  • Företagsbesök
  • Workshops

För Kalendarium, se ”Kommande aktiviteter” till höger